Hankemenetluse teade (nr. 109342)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu sadam, kai nr. 1 rekonstrueerimine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 14.11.2008.a., teate registreerimisnumber 109342.

Ehitustööde teostamise koht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond, Eesti Vabariik.

Käesoleva ehitustööde hanke raames Kuivastu sadama kai nr 1 rekonstrueeritakse uue 2010 aasta kevadel liinile tuleva parvlaeva teenindamiseks, kusjuures sildumisliini pikkuseks kujuneb ca 123 m, vee sügavus kai ääres 5,2 m. Olemasolevad kaldarambid demonteeritakse ja ehitatakse täiesti uus vaiadele toetuv kaldaramp. Kaile paigaldatakse uued plaatvendrid, lisa pollarid, rattapiirded, ohutusredelid. Kai servas oleva akvatooriumi põhi 21 meetri laiuselt erosiooni tõkestamiseks kaetakse betoonplaatidega. Rajatakse ka uus, ainult uuele parvlaevale sobiv kaldaramp koos mahasõiduga ootealale. Rekonstrueeritakse kommunikatsioonid, sealhulgas vee- ja elektrivarustus ja välisvalgustus. Kaile paigaldatakse videovalvesüsteem. Laevaohutuse tagamiseks paigaldatakse nõuetekohased vendrid ja pollarid.
Kai nr 1 vabastatakse laevade teenindamisest alates 01. detsembrist 2009.a., kuid kommunikatsioonide ehitust saab teostada alates 15. oktoobrist 2009.a. arvestusega, et kõik tööd lõpetatakse hiljemalt 15. mai 2010.a. Tööde lõpptähtaeg on seotud uue parvlaeva liinile tulekuga, mistõttu tööd peavad olema tingimusteta lõpetatud ettenähtud ajaks ja vastavalt lepingu mahule, mis on esitatud hanke lühikirjelduses.

Hankelepingu kestus päevades: 943 (sellest Tööde Täitmisaeg 213 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva).

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.01.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 07.01.2009.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: konsortsium KMG Inseneriehituse AS ja Aktsiaselts Raunopol.

  • Lepingu kuupäev: 04.03.2009