Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu sadam, kai nr. 3 rekonstrueerimine, territooriumi laiendamine. Täiendava paali ehitus”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.

Ehitustööde teostamise koht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond, Eesti Vabariik.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Hankedokumendid on tasulised.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist;
lõpp: hiljemalt 18. august 2009.a.

Käesoleva ehitustööde hanke raames rajatakse Kuivastu sadama kai nr. 3 pikendamiseks 21 m võrra terastoruvaiadele toetuv raudbetoonmassiivist paal, mis on ühendatud kaiga terastorukandjal paikneva käiguteega. Paali vaiad Ø813×12,5 süvistatakse 3 m ulatuses lubjakivisse puuritud avadesse. Paal on varustatud plaatvendritega. Paali mõõtmed horisontaaltasapinnas on 6×12 m.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.03.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 23.03.2009.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: AS Kuressaare Ehitus

  • Lepingu kuupäev: 27.04.2009