Kuivastu sadama, parvlaeva ooteala laiendamine koos liikluskorraldusega
Hankemenetluse teade (nr 110437)
Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu sadam, parvlaeva ooteala laiendamine koos liikluskorraldusega”.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.
Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 09.01.2009.a., hanke viitenumber 110437.
Ehitustööde teostamise koht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald Saare maakond, Eesti Vabariik.
Hankelepingu kestus 915 päeva, sellest Tööde Täitmisaeg 185 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva.

Kuivastu sadamaalal alates maantee nr 10 kinnistu piirist kuni kaide betoonplaadistuseni asendatakse olemasolev asfaltkatend, lisaks rajatakse uusi sõiduradasid akvatooriumi arvelt ning muude platside arvelt selliselt, et on tagatud praamilt mahasõit kahes reas ning ka sadama teeninduseks vajaminev tee rajatud. Kuivastu sadama kai nr 3 rekonstrueerimise ja territooriumi laiendamise hanke raames teostatakse sadama territooriumi laiendamine osaliselt, kusjuures täite lõplik pealispind on 1,30 m abs. Rajatakse uued teed jalakäijatele ja jalgratturitele. Ooteala algusesse ehitatakse kaks piletimüügi kioskit, mis asuvad varikatuse all. Ooteradadele pääsuks on paigaldatud tõkkepuud. Kogu sadamaalal on lahendatud ohutu liikluskorraldus. Sõidukite praamile pealesõidu tehnoloogia automatiseeritakse. Piletimüügi ja parvlaevale pealemineku korralduslikud küsimused ei kuulu antud hanke koosseisu, need lahendatakse parvlaevade operaatorfirma poolt.
Hankelepingu kohaselt tuleb Töövõtjal olemasolevat sadamaala laiendada põhjapool sadamaakvatooriumi arvelt, uuendada teede ja platside asfaltbetoonkatendid mahus ca 5400 m². Rajatakse täiesti uus puhtavee trass puurkaevust kaideni. Paigaldatakse uued piletikioskid, millede kohal asetseb varikatus. Kioskid on varustatud veega ning kanaliseeritud. Täiendatakse vihmavee kanalisatsioonivõrku. Rajatakse osaliselt uued 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinid, välisvalgustus. Rajatakse nõrkvoolu kaablikanalisatsioon telefoni- ja videokaablitele, arvutivõrk, valvesignalisatsioon, andmeside ja juhtimiskaablid.
Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Evelin Kivi, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: evelin@saarteliinid.ee.
Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.03.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 04.03.2009.a. kell 14:10.
Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Facio Ehituse AS

  • Lepingu kuupäev: 07.04.2009