Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt hinnapakkumise küsimise teel läbiviidavas hankes nimetusega „Kuivastu sadam, sadama ooteala ja väikelaevasadama vahelise piirdeaia ja lipumastide paigaldamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 25.05.2012.a.

Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad: Kuivastu sadamas on vaja Kuivastu väikelaevasadama eraldamiseks praamisadama ootealast paigaldada aed. Aed tuleb paigaldada olemasoleva kõnnitee äärekivi ja graniitkividest nõlvakindlustuse vahele. Kuumtsingitud terasest keevispaneel piirdeaed h = 1,53 m, võrgu silm 200×50 mm, traadi läbimõõt 5 mm, tugevduste arv paneelil 3. Nelikanttorust postid tuleb betoneerida vastavalt tootja juhistele. Aia sees on lukustatav jalgvärav laiusega 1,2 m.
Kuivastu väikelaevasadama olemasolevatele lipumastidele tuleb lisaks paigaldada 8 klaasfiibrist valget lipumasti.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 148 või e-posti aadressile ulvi@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ulvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ulvi Kao, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ulvi@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.04.2012.a. kell 14:00.

  • Võitja: aktsiaselts Lihula Maaparandus

  • Lepingu kuupäev: 25.04.2012