Hankemenetluse teade (nr. 113146)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu sadam, väikelaeva sadama ehitamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 08.06.2009.a., teate registreerimisnumber 113146.

Ehitustööde teostamise koht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond, Eesti Vabariik.

Käesoleva ehitustööde hanke raames süvendatakse väikelaeva sadama akvatoorium, maht ca 23 000 m³, lisaks kaevatakse muulide aluste kaevikud. Pinnas tuleb vedada kaadamisalale Riia lahes. Muulid rajatakse monteeritavatest raudbetoonelementidest ja merepoolne nõlv graniitkividest. Rajatakse slipp.
Rekonstrueeritakse väikelaevasadama hoone, hoone soojustatakse, välistrassid ja puhastusseade uuendatakse. Paigaldatakse kaks ujuvkaid kumbki pikkusega 36 m kokku 34 sildumiskohaga, lisaks 14 sildumiskohta väikelaevasadama põhikaide ääres. Väikelaevasadam varustatakse navigatsioonisüsteemiga. Kogu territoorium heakorrastatakse.

Väikelaevade sadam on vastavalt plaanilisele lahendusele ettenähtud rajada Kuivastu sadama akvatooriumi lõunapoolsesse ossa, piirnedes parvlaeva ooteala ja sadamahoonega. Merepoolt on väikelaevasadama akvatoorium kaitstud muulidega, mis muudab sadama väga turvaliseks. Veesügavus 2,5 – 3,5 m. Väikelaevadel on võimalik seista kas ujuvkaide ääres või kaitsemuulide siseküljel. Sadamasse tuleb väikelaevade tankimisseade, kaid on varustatud vee ja elektriga. Rekonstrueeritakse väikelaevasadama hoone, selle välistrassid ja puhastusseade, territoorium heakorrastatakse.

Hankelepingu kestus päevades: 957 (sellest Tööde Täitmisaeg 227 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva).

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Evelin Kivi, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: evelin@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.07.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 30.07.2009.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja:  AS Kuressaare Ehitus

  • Lepingu kuupäev: 24.09.2009