Avatud ideekonkursi nimetusega „Kuivastu sadamaala arhitektuurivõistlus“ (riigihanke viitenumber 234917 riigihangete registris) riigihanke alusdokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks tuleb esitada kinnises pakendis ideekavand ka paberkandjal (planšettidel – max 6 planšetti, kõval alusel) ideekonkursi kaaskorraldaja Eesti Arhitektide Liidu kontorisse (Põhja pst 27a, II korrus, Tallinn).

Eesti Arhitektide Liit osutab hankijale teenust ideekonkursi korraldamisel vastavalt pooltevahelisele käsunduslepingule.

  • Võitja: Arhitekt Must OÜ

  • Lepingu kuupäev: 12.12.2022