Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Kuivastu ühiselamu (hotelli) lammutustööd II”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hankija eesmärgiks on lammutada täielikult amortiseerunud ja aastaid tühjana seisnud Kuivastu sadama hotell, mis on muutunud ohtlikuks inimestele ja ümbritsevale keskkonnale. Peale lammutustöid tasandada ja heakorrastada ehitusplatsi territoorium.
Hanke teostamise asukoht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus – 17.09.2018.a.
lõpp – Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 02.11.2018.a.

Pakkuja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate valdkonnas „ehitus”, tegevusalal „Ehitus, Ehitamine”, tegevusala liigiga „üldehituslik ehitamine” või pakkujal peab olema asukohamaa seaduse kohane vastav registreering või luba nimetatud tegevusalal tegutsemiseks.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.

Hankedokumendi väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle.umal[A]saarteliinid.ee

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.06.2018.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: OÜ Lustrum Teenused

  • Lepingu kuupäev: 05.07.2018