Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate hooldusseadmete hange”.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 02.11.2010.a., teate registreerimisnumber 121338.

Asjade tarnekoht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond; Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond; Rohuküla sadam, Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond; Heltermaa sadam, Heltermaa küla, Pühalepa vald, Hiiu maakond.

Käesoleva hanke raames soetatakse Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate sadamaalade hooldustehnika, mis hõlmab igasse eelnimetatud sadamasse põhimasinat koos masinaga komplekteeritavate lisaseadmetega. Lisaks ainult Kuivastu sadamasse murutraktor (Raider-tüüpi) ning ainult Virtsu sadamasse tänavakoristusmasin (prügi imur). Hangitav masin koos lisaseadmetega tuleb üle anda igas sadamas komplektselt, kusjuures kohapeal koos üleandmisega tuleb teha Tellija personalile koolitus tehnika kasutamiseks.
Samuti soetatakse hankega Rohuküla ja Heltermaa sadamasse dokkimistreilerid, mõlemasse sadamasse 1 dokkimistreiler.

Iga sadama jaoks hangitav masin koos lisaseadmetega moodustab ühe hooldustehnika komplekti.
Komplekti kuulub masin, mis peab töötama järgmiste lisaseadmetega: lumepuhur, lumesahk, liivapuistur, lumehari, tänavapuhastushari koos koguri, külgharja ja veepaagiga, universaalkopp.
Kuivastu sadamasse tuleb hankida lisaks murutraktor (Raider-tüüpi).
Virtsu sadamasse tuleb hankida lisaks masina haakes töötav tänavakoristusmasin (prügi imur).
Rohuküla sadamasse ja Heltermaa sadamasse on vaja hankida dokkimistreilerid (kokku 2 tk).

Hankelepingu kestus päevades: 75 päeva alates hankelepingu sõlmimisest.

Pakkujaks saab registreeruda ja hankedokumendid alla laadida riigihangete registri veebilehelt https://riigihanked.ee.

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.12.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 20.12.2010.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Leping osale 3 sõlmiti OÜ WARREN EQUIPMENT. Osa 1 osas lõppes hankemenetlus RHS § 29 lg 3 p 4 alusel. Osa 2 osas lõppes hankemenetlus RHS § 29 lg 3 p 5 alusel.

  • Lepingu kuupäev: 28.12.2010