Ehitustööde teostamise koht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond; Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond; Rohuküla sadam, Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond; Heltermaa sadam, Heltermaa küla, Pühalepa vald, Hiiu maakond.

Hankelepingu kestus päevades: 1945 (sellest Tööde Täitmisaeg 120 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 1825 päeva).

Käesoleva ehitustööde hanke raames rekonstrueeritakse Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate navigatsioonisüsteemid. Kokku rekonstrueeritakse 9 tulepaaki ja paigaldatakse 2 poid.
Rekonstrueeritakse Kuivastu, Virtsu ja Heltermaa sadamate liitsihtide alumised ja ülemised tulepaagid ning Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate kaide ja muulide tulepaagid.
Heltermaa sadamas paigaldatakse ümberpööramisalale valgustatud poid.
Rohuküla sadamas rekonstrueeritakse põhjabasseini muulide tulepaagid (uusi seadmeid ei paigaldata) ja kai nr 3 tulepaak.
Kuivastu ja Virtsu sadamas rekonstrueeritakse kaidel olevad tulepaagid.
Tööd hõlmavad märgistuse heakorratöid. Lisaks sellele navigatsiooniseadmete hankimist, valmistamist, järelevalvet ja testimist valmistamisprotsessis, paigaldamist ja ühendamist, testimist ja tööle rakendamist, puhastamist ning värvimist vastavalt keskkonnaklassi C4 nõuetele ja tööde lõpuleviimist ning demonteeritud seadmete ja materjalide utiliseerimist ja/või üle andmist sadama laoplatsile vastavalt sadama esindajate soovidele. Töövõttu kuulub ka kõikide vajalike ajutiste märkide ja navigatsiooniseadmete hankimine, paigaldamine ja eemaldamine.

Käesoleva navigatsioonisüsteemide rekonstrueerimistööde hanke eesmärk on parendada valgustuse nähtavust ning asendada praegune tehnika kaasaegsete, uute ja ohutute süsteemidega. Navigatsiooniseadmete kavandamine, hankimine ja paigaldamine peab olema kooskõlas järgmiste reeglistikega:
– IALA (Rahvusvaheline Meremärkide ja Tuletornide Administratsioonide Liit) suunised ja soovitused;
– Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 02.12.2002 määrus nr 18 „Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ja kord”.

Hankedokumendid väljastame elektrooniliselt (e-posti teel) taotlejale tema nõudmisel.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, Saare maakond; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare 93819, Saare maakond.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.09.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 22.09.2010.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: konsortsium Insenerehituse AS ja Cybernetica AS

  • Lepingu kuupäev: 27.10.2010