Hankemenetluse teade (nr 117237)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate oote- ja sadamaalade turva- ja läbipääsuseadmete hange”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on suurem riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 13.02.2010.a., teate registreerimisnumber 117237.

Asjade tarnekoht/tööde teostamise koht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond; Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond; Rohuküla sadam, Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond; Heltermaa sadam, Heltermaa küla, Pühalepa vald, Hiiu maakond.

Käesoleva hanke raames tuleb soetada ja paigaldada parvlaeva sadamatesse järgmised seadmed:
– tõkkepuud ootealale;
– turnikeed jalakäijatele ja jalgratturitele;
– prisma ja LED-tablood;
– videokaamerad parvlaeva ootealale, kaidele, parklasse ning sadama terminali.

Hankelepingu raames tuleb seadmed paigaldada nii Kuivastu, Virtsu, Rohuküla kui ka Heltermaa sadamatesse.
Kokku paigaldatakse:
Videokaamerad 121 tk koos serveritega;
Turnikeed 4 tk;
Tõkkepuud 17 tk;
Sõidukite IP kõrgusmõõtur 10 tk;
Tablood 18 tk.

Hankelepingu kestus kuudes: 3 kuud alates hankelepingu sõlmimisest.

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.04.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 08.04.2010.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja:  Hankemenetlus lõppes RHS § 29 lg 3 p 4 alusel