Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale lihtmenetlusega riigihankele nimetusega „Laaksaare sadamas jäätmeveo teenuse ostmine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.06.2009.a. kell 13:00.
Pakkumuste avamise aeg 15.06.2009.a. kell 13:05.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Anne Oolup, +372 45 30 148, +372 50 454 02; faks +372 45 30 149, e-posti aadress anne@saarteliinid.ee.

Hanke teostamise tähtaeg
algus: 01. juuli 2009;
lõpp: 01. detsember 2009.a.

Käesoleva jäätmeveo teenuse ostmise hanke raames selgitatakse välja jäätmekäitlusfirma, kellega sõlmitakse olme- ja ohtlike jäätmete äravedaja Laaksaare sadamas.

  • Võitja: Veolia Keskkonnateenused AS

  • Lepingu kuupäev: 01.07.2009