07.02.2023 külastasid meid majandus- ja taristuminister Riina Sikkut, ministri nõunik Toomas Sarapuu ja MKM meremajanduse osakonna juhataja Jaak Viilipus. Kohtumine toimus Roomassaare sadamas.
Andsime ülevaate ettevõtte majandustulemustest ning lähiaastate olulisematest investeeringutest: elektrilaevade kaldataristu ning Kihnu, Ruhnu, Rohuküla ja Heltermaa kaitserajatiste projektidest. Samuti rääkisime Virtsu ja Roomassaare sadamate valmisolekust pakkuda sadamateenust tuuleparke teenindavatele laevadele.