Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Meteojaamade ostmine Heltermaa ja Munalaiu sadamatesse”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Heltermaa sadam, Heltermaa küla, Pühalepa vald Hiiu maakond, ja Munalaiu sadam, Lao küla, Tõstamaa vald Pärnu maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 21.12.2015.a.

Käesoleva asjade ostmise hanke raames on hankijal vajalik osta asjad: kaks (2) uut (kasutamata) meteojaama koos reaalaja andmeside modemiga (koos spetsiaalse tarkvaraga) ja tarkvaraga andmete reaalajas esitamiseks internetikeskkonnas, mis vastavad hankedokumentides esitatud tehnilisele kirjeldusele (Hankedokumentide Lisa I. Automaatsete meteojaamade tehniline spetsifikatsioon).
Eelnimetatud meteojaamad paigaldatakse järgmistesse asukohtadesse:
– üks (1) meteojaam Heltermaa sadamasse, asukohaga Heltermaa küla, Pühalepa vald, Hiiu maakond;
– üks (1) meteojaam Munalaiu sadamasse, asukohaga Lao küla, Tõstamaa vald, Pärnu maakond.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.09.2015.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Osaühing Ambeon

  • Lepingu kuupäev: 19.10.2015