Hankemenetluse teade!

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Munalaiu ja Kihnu sadamate rekonstrueerimise projekteerimistööde teenuse tellimine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 14.12.2009.a., riigihanke viitenumber 115827.

Teenuse osutamise koht: Munalaiu sadam, Lao küla, Tõstamaa vald, Pärnumaa; Kihnu sadam, Lemsi küla, Kihnu, Pärnumaa.

Uurimis- ja projekteerimistööde tulemusena peavad valmima hüdrotehniliste rajatiste rekonstrueerimisprojektid Munalaiu (s.h. Manilaiu) ja Kihnu sadamate rekonstrueerimiseks. Kihnus tuleb lisaks lahendada sadamahoone küsimus.
Koostada tuleb eelprojekt sadamate kohta, samuti põhiprojekt.
Tööde mahtu kuulub keskkonnamõjude hindamine ning tasuvusanalüüs.

Munalaiu sadam
Koostada tuleb kaide ja muuli rekonstrueerimisprojekt ning süvendusprojekt koos vajalike insenervõrkudega.
Manilaiu sadam
Koostada tuleb olemasolevate väikelaevakaide rekonstrueerimisprojekt ja projekteerida muul akvatooriumi kaitseks.
Munalaiu-Manilaiu sadama akvatooriumis peab olema tagatud sügavus 4,0 m.
Kihnu sadam
Projekteerida tuleb muul sadamaakvatooriumi kaitseks, korrastada olemasolev muul ja tulepaagi juures olev kai.
Vastavalt Suaru sadama detailplaneeringule tuleb koostada Kihnu sadamahoone ehitusprojekt.
Lõppeesmärgiks on vee erikasutus- ja ehitusloa taotlemine rekonstrueerimistööde ehitushanke läbiviimiseks.

Hankelepingu kestus kuudes: 6 kuud.

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Evelin Kivi, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: evelin@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.12.2009.a. kell 13:00.
Pakkumuste avamise aeg 30.12.2009.a. kell 13:10.

  • Võitja: OÜ EstKonsult

  • Lepingu kuupäev: 10.02.2010