59°33’22.56”N ; 24°33’14.94”E

Naissaare sadam

Tehnilised näitajad

0
Kaide arv
0m
Veesõiduki suurim pikkus
0m
Veesõiduki suurim laius
0m
Veesõiduki suurim süvis
0m
Sissesõidutee väikseim laius
0m
Väikseim sügavus (EH2000)

Naissaare sadama teenused

Naissaare sadama <br> teenused

Aadress
Sadama ülevaataja
Sadamakapten / direktor

Lisainfo

Raadioside:  ULL 14 kanalil. Raadiokutsung “Naissaare sadam”

Asukoht