Lihthanke nimetusega „Naissaare sadama rekonstrueerimise I etapi I osa – välistrasside ehitustööd” (lihthanke viitenumber 136337 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.

  • Võitja:  Hankemenetlus lõppes RHS § 49 lg 1 p 2 alusel