Lihthanke nimetusega „Naissaare sadama rekonstrueerimise I etapi I osa -välistrasside ehitustööd” (lihthanke viitenumber 136591 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.

  • Võitja: Aktsiaselts Elektritsentrum

  • Lepingu kuupäev: 06.09.2012