Lihthanke nimetusega „Naissaare sadama rekonstrueerimise I etapi I osa” (lihthanke viitenumber 134617 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.

  • Võitja: Hankemenetlus lõppes RHS § 49 lg 1 p 1 ja 2 alusel

  • Lepingu kuupäev: 24.07.2012