Lihthanke nimetusega „Naissaare sadamahoone ja generaatorihoone sisustuse ostmine” (Lihthanke viitenumber 146166 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.

  • Võitja: Hankemenetlus lõppes RHS § 29 lg 3 p 6 alusel.