Riigihanke nimetusega „Sõru sadama kai nr 3 rekonstrueerimine ja pikendamine” (riigihanke viitenumber riigihangete registris 233286) alusdokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/.

Lihthanke nimetusega „Naissaare sadamahoone ja generaatorihoone täiendavad ehitustööd” (Lihthanke viitenumber 146279 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.

juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/ (e-menetluses läbiviidav hange).

  • Võitja: aktsiaselts ESMAR EHITUS

  • Lepingu kuupäev: 09.10.2013