Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Naissaare sadamasse käimispoomide ja paadikai paigaldamine I”.

Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.

Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hanke teostamise asukoht: Naissaare sadam, Sadama, Lõunaküla/Storbyn küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti Vabariik.

Hanke lühikirjeldus ja eesmärk:
Naissaare sadama olemasoleva ujuvkai (pikkusega 36 m) külge tuleb paigaldada viis käimispoomi pikkusega 7m, mis võimaldavad paigutada ujuvkai ühele küljele kümme 30 jalast ujuvalust. Käimispoomid tuleb paigaldada põhjapoolsema ujuvkai lõunaküljele. Käimispoomid on varustatud hingedega, kinnitusviis ujuvkai külge kooskõlastada ujuvkai tootjaga.
Naissaare sadama kai nr 3 külge tuleb paigaldada uus paadikai, mis tekitab võimaluse silduda sadamat teenindavatele väikealustele pikkusega ca 6 m. Paadikai laius 2,4 m ja pikkus 6 m. Paadikai tarnida ja paigaldada kõikide tootjapoolsete ankurdussüsteemidega, s.h. kinnitus kaiseinakülge ja merepõhja ankurdus. Kaldale/kaile minekuks paigaldada sobiv teisaldatav treppredel sügavimmutatud puidust või keskkonnaklassile vastava viimistlusega terasest (pääste)redel kaiseina külge.
Naissaare sadama akvatooriumisse on vajalik paigaldada märgupoid, et eraldada laevatatav veeala supelrannana kasutatavast veealast – tähistada suplemiseks lubatud veepiir. Märgupoid tarnida ja paigaldada kõikide vajalike kinnitusvahenditega (ketid, ankrud jms).
Naissaare sadama kaivarustus vajab täiendamist – tarnida ja paigaldada tuleb päästeposti redel ja pootshaagid koos kinnitusklambritega. Kaivarustusele kanda värvitud vmt UV- ja kulumiskindel tekst – Naissaare sadam.

Töö teostamise ja Tellijale üleandmise tähtaeg: 01.09.2014.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile meelika@saarteliinid.ee.

Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused e-kirjaga.
Hankija ei vastuta e-side toimimise eest.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.07.2014.a. kell 10:00.

  • Võitja: Osaühing Top Marine

  • Lepingu kuupäev: 04.08.2014