Lihthanke nimetusega „Omanikujärelevalve teenuse osutamine Triigi sadama väikelaevasadama rekonstrueerimisel” (riigihanke viitenumber riigihangete registris 202280) alusdokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/ (e-menetluses läbiviidav hange).

  • Võitja:  Lihthankemenetlus lõppes RHS § 73 lg 3 p 6 alusel.