Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega  riigihankes nimetusega „Piirissaare kanali süvendamine. II etapp.“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud siseriiklikust riigihanke piirmäärast ja rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Ehitustööde teostamise koht: Tartu maakond, Piirissaare vald, Tooni küla, Piirissaare sadam.

 

Hanke teostamise aeg:

algus: 15.04.2010.a.

lõpp: 15.07.2010.a.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb süvendada Piirissaare kanali 2 m sügavusega (27,5 m abs) ala 15 m laiuseks. Samuti tuleb süvendada kanali nõlvad nii, et kaldenurk ei oleks järsem kui 18º (kallak 1:3). Süvendatava kanali pikkus on ligikaudu 1150 m. Süvendustööde maht on ligikaudu 11 000 m3. Süvendustööde käigus eraldatav pinnas ladustatakse idapoolsele kaldale. Töö mahtu kuulub hüdrograafilise mõõdistuse koostamine ning kooskõlastamine Veeteede Ametis.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee .

Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.03.2010.a. kell 16:00.

Pakkumuste avamise aeg 24.03.2010.a. kell 16:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: EL Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid (Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimise projekti number 3.4.0100.08-0001.).

  • Võitja: Osaühing Talvakas

  • Lepingu kuupäev: 20.04.2010