Hankemenetluse teade (lihtmenetlusega riigihange)
Piirissaare sadama rekonstrueerimine

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Piirissaare sadama rekonstrueerimine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Ehitustööde teostamise koht: Piirissaare sadam (Piirissaare vald, Tartu maakond, Eesti Vabariik).

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt ühe (1) nädala jooksul peale hankelepingu sõlmimist.
lõpp: 26. oktoober 2009 a.

Piirissaare ja mandri vahelise laevaühenduse parendamiseks ehitab riik uue parvlaeva, millise parameetrite järgi on koostanud OÜ Corson Piirissaare sadama rekonstrueerimise tööprojekti.
Rekonstrueerimistööde käigus ehitatakse sadamasse uued kaid nii uue parvlaeva kui teiste veesõidukite teenindamiseks. Nimetatud kaide põhikonstruktsiooniks on terasest sulundsein koos betoontalaga, kogupikkusega ca 125 m. Parvlaeva kai varustatakse hüdraulilise kaldarambiga. Ujuvvahendite vettelaskmiseks ehitatakse slipp, väikelaevade sildumiseks ujuvkaid. Reisijate teenindamiseks ehitatakse ühekorruseline sadamahoone (ehitusealune pind 88,5 m2) koos vajalike tehnovõrkudega, rajatakse puurkaev ning vajalikud välisvõrgud. Kogu sadama territooriumil teostatakse heakorratööd. Rajatakse projektijärgne navigatsioonimärgistus.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.03.2009.a. kell 13:00.
Pakkumuste avamise aeg 16.03.2009.a. kell 13:05.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: EL Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid (Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimise projekti number 3.4.0100.08-0001.).

  • Võitja: AS Merko Ehitus

  • Lepingu kuupäev: 07.04.2009