Käesolevaga kutsume Teid osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Pilsivee tsisternhaagise ostmine Roomassaare sadamasse”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Roomassaare sadam, Roomassaare tee 12, Kuressaare, Saare maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist.
lõpp: 3 kuud hankelepingu sõlmimisest.
Käesoleva hanke raames on hankijal vajalik osta Roomassaare sadamasse pilsivee tsisternhaagis, milline peab vastama hankedokumentides esitatud tehnilise kirjelduse tingimustele (Hankedokumentide Lisa I – Tehniline kirjeldus).
Tsisternhaagist kasutatakse laevadelt pilsivee imemiseks, laevade poolt pumbatava pilsivee vastuvõtuks, tsisterni tühjendamiseks tsisterni pumpa kasutades.
Tsisternhaagise töö peab olema tagatud traktori haakes olevana traktori poolt käitatuna ja ka autonoomsena muude seadmetega transporditavana ja 32 A elektrimootori poolt käitatuna.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.
Hankedokumendi väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumendi väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile meelika@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.03.2015.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Aktsiaselts TATOLI

  • Lepingu kuupäev: 06.04.2015