Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Ringsu sadama akvatooriumi ja faarvaatri süvendamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud siseriiklikust piirmäärast ja rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hanke teostamise asukoht: Saare maakond, Ruhnu vald, Ringsu sadam.

Hanke teostamise aeg:
algus: eeldatavalt 15.04.2010 vastavalt jääoludele.
lõpp: 01.06.2010.a. (juhul, kui jääolud ei võimalda alustada 15.04.2010, nihkub lõpptähtaeg eeldatava ja tegeliku alustamiskuupäeva vahe võrra).

Käesoleva ehitustööde hanke raames teostatakse Ringsu sadama akvatooriumi ja faarvaatri süvendamine kuni -3,0 m sügavuseks hinnanguliselt kuni 15 000 m³ vastavalt juurdelisatud mõõdistuse projektile (Lisa II). Süvendustööde järgne ala mõõdistus ja mõõdistuse kooskõlastamine Veeteede Ametis. Süvendatav pinnas ladustatakse eelnevalt kooskõlastatud kohta, vabale sadama maismaa alale.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Rein Tõru, tel. +372 45 30 147, GSM 50 188 16, faks +372 45 30 149, e-posti aadress info@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.03.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 24.03.2010.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: EL Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti-Läti Programmi 2007 – 2013 (EU 31404 „Baylink”) vahendid.

  • Võitja: Osaühing Wetmen

  • Lepingu kuupäev: 30.04.2010