RINGSU SADAM

Ringsu sadama tehnilised näitajad

0
Kaide arv
0m
Veesõiduki suurim pikkus
0m
Veesõiduki suurim laius
0m
Veesõiduki suurim süvis
0m
Sissesõidutee väikseim laius
0m
Väikseim sügavus (EH2000)

Ringsu sadama teenused

Live pilt Ringsu sadamast

Aadress
Sadama ülevaataja
Sadama direktor
Sadamakapten
Aadress
Sadama ülevaataja
Sadama direktor
Sadamakapten