Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Rohuküla sadam, kai nr 5 varustuse ostmine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduses sätestatud riigihangete rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Käesoleva asjade ostmise hanke raames on Hankijal vajalik osta asjad: viisteist (15) ujuvpoide komplekti ja kolmkümmend (30) ristpollari komplekti Rohuküla sadama kaile nr 5, mis vastavad hankedokumendi Lisades I ja II nõutule. Eelnimetatud asjad tarnitakse ja paigaldatakse Rohuküla sadama kaile nr 5, asukohaga Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist.
lõpp: 20.05.2011.a.
Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.04.2011.a. kell 14.00.
Pakkumuste avamise aeg 13.04.2011.a. kell 14.10.

  • Võitja: Top Marine OÜ

  • Lepingu kuupäev: 19.04.2011