58°54’21.87”N ; 23°25’26.26”E

Rohuküla sadam

Tehnilised näitajad

0
Kaide arv
0m
Veesõiduki suurim pikkus
0m
Veesõiduki suurim laius
0m
Veesõiduki suurim süvis
0m
Sissesõidutee väikseim laius
0m
Väikseim sügavus (EH2000)

Rohuküla sadama teenused

Rohuküla sadama <br> teenused

Aadress
Sadama ülevaataja
Vanemspetsialist
Sadamakapten / direktor

Lisainfo

Raadioside:  ULL 14 kanalil. Raadiokutsung “Rohuküla sadam”

Asukoht