Lihthanke nimetusega „Rohuküla sadama kai nr 1 rekonstrueerimine – reoveepuhasti” (lihthanke viitenumber 137024 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.

  • Võitja: Aktsiaselts Vensen

  • Lepingu kuupäev: 12.11.2012