Hankemenetluse teade (Rohuküla sadama kaide nr. 4 ja 5 eelprojekti ja tööprojekti koostamine)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Rohuküla sadama kaide nr. 4 ja 5 eelprojekti ja tööprojekti koostamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist;
lõpp: 14. november 2008 a.

Käesoleva projekteerimistöö hanke raames koostab Töövõtja Rohuküla sadama kaide nr. 4 ja 5 rekonstrueerimise eelprojekti ja tööprojekti vastavalt rekonstrueerimise lähteülesandele, teostades vajalikud geotehnilised uuringud. Geotehniliste uuringute teostamise ning eelprojekti koostamise ja Tellijale üleandmise tähtaeg 31. oktoober 2008.a., tööprojekti koostamise ja Tellijale üleandmise tähtaeg 14. november 2008.a.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.09.2008.a. kell 13:00.
Pakkumuste avamise aeg 29.09.2008.a. kell 13:05.

  • Võitja: AS Merin

  • Lepingu kuupäev: 01.10.2008