AS Saarte Liinid (Sadama pidaja) annab Rohuküla sadamas rendile äriruumid, eesmärgiga pakkuda toitlustusteenust.

Rendilepingu tingimustega saab tutvuda lisatud dokumendis: „Rohuküla sadama äriruumide rendilepingu projekt“

Renditavate ruumide- ja oludega saab tutvuda Rohuküla sadamas eelneval kokkuleppel.

Pakkumused tuleb esitada e-kirjaga aadressile info@saarteliinid.ee pealkirjaga: „Mitte avada enne 22.09.2023 kell 15.00, Rohuküla rendipakkumus

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 22.09.2023 kell 15.00

Pakkumuses tuleb näidata pakutav käibemaksuta renditasu üheks kuuks. Renditasu alghind on 500 eurot ühes kuus käibemaksuta.

Hankija hindab pakkumusi maksumuse alusel, kõrgeima maksumusega pakkumus on parim.

Alghinnast madalama maksumusega pakkumusi käsitleb hankija konkursi tingimustele mittevastavate pakkumustena.

Rendilepingut puudutavad küsimused palume esitada e-posti aadressile: info@saarteliinid.ee

Sadama pidaja kontaktisik on sadama kapten Peeter Saar, tel. +372 5097267, email peeter.saar@saarteliinid.ee