Lihthanke nimetusega „Rohuküla sadamale reovee purgimis- ja äraveoteenuste tellimine raamlepingu alusel” (riigihanke viitenumber 191367 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register (e-menetluses läbiviidav hange).

  • Võitja: Aktsiaselts Haapsalu Veevärk

  • Lepingu kuupäev: 16.11.2017