Lihthanke nimetusega „Rohuküla sadamale reovee purgimis- ja äraveoteenuste tellimine“ (lihthanke viitenumber 255132 riigihangete registris) riigihanke alusdokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee (e-menetluses läbiviidav hange).

Rohkem infot Riigihangete registrist
  • Võitja: Aktsiaselts Haapsalu Veevärk

  • Lepingu kuupäev: 07.11.2022