Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale lihtmenetlusega riigihankele nimetusega „Rohuküla sadamaterminali sisustuse ostmine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.08.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 18.08.2009.a. kell 14:05.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohuküla sadam, Lääne maakond; kontaktisik: Riho Sõrmus, tel. +372 46 31 649 või 5049301, faks +372 46 31 649, e-post: riho@saarteliinid.ee.

Hanke teostamise tähtaeg
 28. september 2009.a.

Käesoleva asjade ostmise hanke raames soovib hankija osta asjad, mis on vajalikud ehitatava sadamaterminali sisustamiseks, s.h. mööbel, WC-de sisustus (peeglid, nagid, prügikastid jne), prügikastid ruumidesse, akende katted jne.

  • Võitja: Hankemenetlus lõppes RHS § 29 lg 3 p 4 alusel