Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Roomassaare sadama 1. ja 2. kai vahelise ala rekonstrueerimine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.
Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 23.03.2010.a., hanke viitenumber 117777.
Ehitustööde teostamise koht: Roomassaare sadam, Roomassaare tee 12, Kuressaare linn, Saare maakond.
Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb rekonstrueerida Roomassaare sadama 1. ja 2. kai vaheline ala ning kaubasadama osa sademeveesüsteem koos katendiga. Rekonstrueerimistööde käigus rajatakse puitkärgkastidest kai ja graniitkividest nõlva asemele terasest sulundseina ja monoliitbetoonist ääretalaga seisukai kogupikkusega 76,3 meetrit. Kai pind on erinevate kõrgustega, mis on üksteisest eraldatud tugimüüridega. Kai lõunapoolsesse otsa rajatakse betoonist kaldaramp. Monoliitbetooni tööde maht on ligikaudu 225 m3. Ehitatava kai esine veeala tuleb süvendada kõrguseni -5,5 meetrit. Süvendustööde maht on ligikaudu 4200 m3 ning ammutatav pinnas tuleb viia kaadamiskohta Abruka saarest lõunas, vee erikasutusloal märgitud asukohta. Kaubasadama osa sademeveesüsteemide rekonstrueerimise käigus rajatakse ligikaudu 450 m uusi trasse. Asfaltbetoonkatendid 200 m2 alal taastatakse kuid põhimahus rajatakse uued asfaltbetoonist (2420 m2) ja betoonplaatidest koos monoliitse betoonosaga (1640 m2) katendid. Uus kai varustatakse veega, mistõttu rajatakse ligikaudu 135 m pikkune veetrass ning samuti ehitatakse sidekanalisatsioon (460 m) perspektiivse valvesüsteemi väljaehitamiseks.
Hankelepingu kestus päevades: 865 (sellest Tööde Täitmisaeg 135 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva).
Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.05.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 14.05.2010.a. kell 14:10.
Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: EL Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti-Läti Programmi 2007 – 2013 (EU 31404 „Baylink”) vahendid.

  • Võitja: konsortsium Aktsiaselts MERKO EHITUS ja Aktsiaselts Merko Infra

  • Lepingu kuupäev: 09.06.2010