Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Roomassaare sadama akvatooriumi süvendamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hanke teostamise asukoht: Saare maakond, Kuressaare linn, Roomassaare tee 12, Roomassaare sadam.

Hanke teostamise aeg:
algus: 01.12.2010.a.
lõpp: 30.12.2010.a.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb süvendada Roomassaare sadama kaide nr 1 ja 2 esine ala. Garanteeritud sügavus peab olema -5,5 m, süvendatava ala suurus on ligikaudu 13 000 m2. Süvendustööde maht on ligikaudu 3400 m3. Süvendustööde käigus ammutatav pinnas kaadatakse kaadamisalale nurgakoordinaatidega: 58°07’16,8” N, 22º25’35,7” E; 58º06’48,8” N, 22º27’02,5” E; 58º06’37,3” N, 22º24’49,4” E; 58º06’09,2” N, 22º26’16,4” E. Töö mahtu kuulub hüdrograafilise mõõdistuse koostamine kogu Roomassaare sadama veeala kohta (veeala suurus 8,1 ha) ning kooskõlastamine Veeteede Ametis.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame elektroonselt e-posti teel taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.11.2010.a. kell 14.00.
Pakkumuste avamise aeg 25.11.2010.a. kell 14.10.

  • Võitja: Osaühing Wetmen

  • Lepingu kuupäev: 08.12.2010