Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Roomassaare sadama alajaama rekonstrueerimine II”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hankija eesmärk on teostada Roomassaare sadama alajaama rekonstrueerimine vastavuses käesoleva hanke tingimustega.
Hanke teostamise asukoht: Roomassaare sadam, Roomassaare tee 12, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus – peale hankelepingu sõlmimist,
lõpp – Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 16.11.2018.a.

Pakkuja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate valdkonnas „Seadmetööd”, tegevusalal „Elektritööd”, tegevusala liigiga „Elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine” või pakkujal peab olema asukohamaa seaduse kohane vastav registreering või luba nimetatud tegevusalal tegutsemiseks.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.

Hankedokumendi väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle.umal[A]saarteliinid.ee

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.07.2018.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Aktsiaselts Elektritsentrum

  • Lepingu kuupäev: 23.07.2018