Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Rukkirahu kanali süvendamise tasuvusanalüüsi koostamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduses sätestatud riigihangete rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.

Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hankedokumentide taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: Riho Sõrmus, tel. +372 46 31 649, +372 50 49 301, faks 46 31 649, e-post: riho@saarteliinid.ee.

Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Hanke teostamise aeg: Töö teostamise lõpptähtaeg 25.04.2011.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.02.2011 kell 14.00.
Pakkumuste avamise aeg 16.02.2011 kell 14.10.

Tasuvusanalüüs on vajalik Rukkirahu kanali süvendamise finantseerimisotsuse tegemiseks.

  • Võitja: Ramboll Eesti AS

  • Lepingu kuupäev: 02.03.2011