Projekti lühikirjeldus: AS Saarte Liinid põhiülesandeks on riigile oluliste regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine. Ettevõtte koosseisu kuulub 18 sadamat seitsmes maakonnas. Ettevõtte tegevus katab geograafiliselt kogu Eestit, enamasti ka äärealasid, ning sadamad on väikesaartel mitmel puhul ainsaks eluliiniks. Sadamates pakume laias spektris erinevaid kaldateenuseid. Digitaalse teekaardi koostamise vajaduse tingib digitehnoloogiate kasutuselevõtu vajadus sadamate halduses nii ohutuse kui ka efektiivsuse seisukohast.

Eesmärk: Koostatav digitaliseerimise teekaart annab ülevaate ettevõtte ärimudelist, tarneahelast ja teenuse osutamise protsessist. Väärtuslik osa tulemusest on välise eksperdi hinnang kitsaskohtade lahendamise võimalustest ja lähima kolme aasta digitaliseerimise tegevuskava.

Tulemus: Projekti tulemusena valmib AS Saarte Liinide digitaaliseerimise teekaart.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Toetuse summa on 6272 €.