Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale lihthankemenetlusele „Serveri ostmine koos tarkvaraga”.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.12.2009.a. kell 13:00.
Pakkumuste avamise aeg 15.12.2009.a. kell 13:05.
Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Villu Vatsfeld.
Hanke teostamise tähtaeg 23.12.2009.a.

  • Võitja: IT Grupp AS