Lihthanke nimetusega „Sõidukite kasutusrendile võtmine” (lihthanke viitenumber riigihangete registris 218890) alusdokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/ (e-menetluses läbiviidav hange).

  • Võitja:  Lihthankemenetlus lõppes RHS § 73 lg 3 p 5 alusel.