Lihthanke nimetusega „Sõru sadama puurkaevpumpla rekonstrueerimine” (lihthanke viitenumber 174427 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register (e-menetluses läbiviidav hange).

  • Võitja: Schöttli Keskkonnatehnika Aktsiaselts

  • Lepingu kuupäev: 20.06.2016