Riigihanke nimetusega „Sviby sadama rekonstrueerimine. I ehitusjärk” (riigihanke viitenumber 133475 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register. Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.

  • Võitja: : Hankemenetlus lõppes RHS § 49 lg 1 p 2 alusel.