Õhuvägi annab teada, et seoses õhutuletoetus koostööharjutuse läbiviimisega toimuvad  Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel merealal perioodil 12−13.06.2023 ajavahemikel kell 10:00-12:00 ja 14:00-16:00 õhk-meri laskeharjutused. Laskeharjutused toimuvad koostöös Kaitseväe üksuste ning Ameerika Ühendriikide rahvuskaardi ja – merejalaväe üksuste ründelennukitega A-10 Thunderbolt II. Laskeharjutuse käigus lastakse õhust meresihtmärkide suunas pardakahuritest ja õhk-maa juhitavaid rakette. Palume hoiduda mainitud ajavahemikel kaardil tähistatud alas viibimisest.