Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Töölaeva soetamine väikesadamate teenindamiseks”.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on kõrgem riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.
Riigihanke hankelepingu esemeks on töölaev, mille ülesandeks on laevade ja ujuvvahendite teenindamine sadamas ja avamerel, väikesadamate teenindamine, jää lõhkumine sadama akvatooriumis ja faarvaatris, ujuvmärgistuse paigaldamine ning inimeste, materjalide ja tehnika transport. Laev peab olema sobiv töötamiseks rannikust vähemalt 50 (viiekümne) meremiili kaugusel. Jäätingimustes töötamine nõutav (normaalne töötamine 25 cm paksuses jääs).
Töölaev peab vastama käesolevate hankedokumentide (lühendatult HD) Lisas 1 “Töölaeva tehniline kirjeldus” ja Lisas 2 “Laevaehituslepingu projekt” toodud tingimustele.
Käesoleva riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu täitmiseks peab pakkuja teostama kõik HD-s märgitud tööd ja toimingud, sealhulgas:
• Laeva projekteerimine (kooskõlas HD Lisas nr 1 ja Lisas nr 2 toodud tingimustega);
• Jooniste ja arvutuste kooskõlastamine Hankijaga (HD Lisas 2 nimetatud Tellija);
• Laeva ehitamine;
• Laeva katsetused;
• Laeva Hankijale (Tellijale) kättetoimetamine ja Laeva omandi Hankijale (Tellijale) üleandmine.
Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 23.09.2010.a., hanke viitenumber 120641.
Hankelepingu kestus kuudes: 18 (teostamisaeg), millele lisandub garantiiaeg kestusega 24 kuni 60 kuud vastavalt hankedokumentides sätestatule.
Pakkujaks saab registreeruda ja hankedokumendid alla laadida riigihangete registri veebilehelt https://riigihanked.ee
Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Renno Tammleht, tel. +372 45 33 619, +372 50 49 935, faks +372 45 30 149, e-post: renno@saarteliinid.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.11.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 17.11.2010.a. kell 14:10.

  • Võitja: Baltic Workboats AS

  • Lepingu kuupäev: 08.02.2011