Lihthanke nimetusega „Ühe M1-kategooria universaal keretüübiga sõiduki kasutusrent” (riigihanke viitenumber 136716 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register. Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.

  • Võitja:  Hankemenetlus on lõppenud RHS § 29 lg 3 p 5 alusel.