Lihthanke nimetusega „Ühe M1-kategooria universaal keretüübiga sõiduki kasutusrent ” (lihthanke viitenumber 139524 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register. Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riigihangete registri kaudu, mis eeldab, et isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.

  • Võitja:  Hankemenetlus lõppes RHS § 29 lg 3 p 2 alusel