Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Vendrid Kuivastu, Rohuküla ja Virtsu sadamatesse”.

Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.

Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Vendrite tarnetähtaeg on 14 nädala jooksul peale hankelepingu sõlmimist.

Käesoleva asjade ostmise hanke raames soovib hankija osta kuus (6) uut vendrit, tarnituna järgmistesse AS-i Saarte Liinid sadamatesse:
– Vender SX 800 x 3000 G 3.0 või sellega samaväärne – 3 tk (kinnitamisavade asetus vastavalt lisatud joonisele, vt Hankedokumendi Lisa 3) Rohuküla sadamasse;
– Vender SX 800 x 1500 G 3.0 või sellega samaväärne – 1 tk Rohuküla sadamasse;
– Vender SX 800 x 1500 G 3.0 või sellega samaväärne – 1 tk Virtsu sadamasse;
– Vender SX 1000 x 1000 G 3.0 või sellega samaväärne – 1 tk Kuivastu sadamasse.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis ja selle lisades.

Hankedokumendi koos lisadega väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumendi ja/või selle lisade kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile meelika@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.03.2017.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Osaühing Delmare

  • Lepingu kuupäev: 15.03.2017