Lihthanke nimetusega „Virtsu ja Rohuküla sadamatele reovee purgimis- ja äraveoteenuste tellimine raamlepingu alusel” (lihthanke viitenumber 164551 riigihangete registris) hanketeade ja hankedokumendid asuvad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register. Elektrooniline juurdepääs teabele ja pakkumuste elektrooniline esitamine e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register (e-menetluses läbiviidav hange).

  • Võitja: Osa 1 ja Osa 2 AS Haapsalu Veevärk

  • Lepingu kuupäev: 28.08.2015